Visual

De Witte Vogel zoekt conciërge so & vso (WTF 0,6)

De Witte Vogel is een algemeen-bijzondere school en biedt een gecombineerd aanbod van (voortgezet) speciaal onderwijs en behandeling aan leerlingen met een (ernstig) meervoudige beperking. Daarbij werken wij intensief samen met Basalt Revalidatie.

 • werkdagen verspreid over 4 of 5 dagen;
 • tijdelijk voor een schooljaar met uitzicht op een vaste aanstelling;  functieschaal 4 (CAO PO);
 • ben jij doortastend en proactief en draag jij graag bij aan de ontwikkeling van leerlingen met een (ernstig) meervoudige beperking?
 • ben jij handig en creatief? Reageer dan snel.

Wij vragen:

 • beschikt over een passende opleiding, bijv. vmbo, technische richting;
 • heeft een EHBO-diploma (bereid scholing te volgen);
 • heeft een certificaat veiligheid en bedrijfshulpverlening (BHV) (bereid scholing te volgen);
 • affiniteit in het werken met kinderen of jongeren met ernstige meervoudige beperkingen;
 • heeft vaardigheid in het uitvoeren van technische werkzaamheden;
 • bezit goede communicatieve vaardigheden en inlevingsvermogen;
 • heeft kennis van veiligheidsvoorschriften en is bekend met veiligheid en hygiëneregels;
 • is representatief, is bereid mee te werken aan de ontwikkeling en profilering van de school.

Kerntaken:

 • verricht huishoudelijke, schoonmaak- en beveiligingswerkzaamheden waaronder het zorgen voor opgeruimde terreinen en gebouwen, de afvoer van huisvuil;
 • verricht kleine onderhoud- en reparatiewerkzaamheden aan gebouwen, terreinen en inventaris;
 • verricht eenvoudige administratieve werkzaamheden zoals het op peil houden van verbruiksmateriaal en meubilair (contact met leveranciers);  verzorgen/schoonhouden van koffie en theevoorzieningen;
 • verricht overige werkzaamheden zoals verplaatsen van (school)meubilair;
 • begeleiden van leerling vervoer op ons bussenplein.

Procedure:

De procedure wordt zowel intern als extern gelijk uitgezet, waarbij bij gebleken geschiktheid medewerkers met een interne betrekking bij Resonans voorrang krijgen. Na een eerste screening op basis van je CV en motivatiebrief, krijg je bericht of je wordt uitgenodigd voor een kennismaking op onze school in Den Haag. De procedure houdt in dat je een sollicitatiegesprek hebt met de directeur so/vso, een collega-onderwijsbegeleider/onderwijsassistent en een MR-lid.

Sollicitaties voorzien van CV en motivatiebrief graag voor 13-12-2019 mailen naar info@wittevogel.nl t.a.v. Fleur Klaver. De eerste gesprekken worden gepland vanaf 16-12-2019. Wil je meer weten, neem dan contact op met de teamleider vso Fleur Klaver, tel 070 388 88 50.