Visual

Iedereen doet mee!

Wat ontzettend fijn om bijna al onze leerlingen van so Regenboog weer in de klas te hebben! Ook alle kinderen hebben elkaar gemist toen onze school gesloten was. Nog niet alle kinderen konden meteen naar school. Maar daar heeft so Regenboog iets op verzonnen. Om de klas toch compleet te maken, gebruiken de leerlingen Microsoft Teams of Skype. Zo betrekken we deze leerlingen vanuit huis bij het onderwijs. De ochtendbegroeting start met een iPad, zodat de thuisgebleven leerlingen ook mee kunnen doen tijdens Fototaal, de lees- en schrijfmethode voor zeer moeilijk lerende kinderen.

De leerlingen zijn nu bezig met het woord KIP. Een plaat met een afbeelding van een kip en het woord KIP speelt steeds een terugkerende rol in de lessen. Daarnaast oefenen we de letters van het woord en spreken we de creativiteit van de leerlingen aan. Zo hebben de leerlingen een prachtige kip gemaakt! De letters k – i – p hebben ze op de juiste plaats geplakt en uiteindelijk hebben ze de kip met veren versierd. Trots zijn wij op onze kanjers van So Regenboog!