Taxi/busvervoer

Bij De Witte Vogel is het een aan- en afrijden van taxibussen en ouders als de leerlingen gebracht en opgehaald worden. We hebben daarvoor ons bussenplein.

Als u uw kind zelf kan halen en brengen naar het kinderdagcentrum, kunnen we gemakkelijk contact met u onderhouden. Dat is prettig. Wij kunnen ons echter voorstellen dat u het halen en brengen overlaat aan de Sichting Vervoer Gehandicapten.

Als uw kind niet naar het kinderdagcentrum komt, omdat het bijvoorbeeld ziek is, moet u het  Kinderdagcentrum bellen én de Stichting Vervoer Gehandicapten. Dit kan via telefoonnummer (070) 390 61 91. Vergeet niet te melden wanneer zij uw kind weer wél moet ophalen. Regelt u het vervoer níet via de chauffeur, maar altijd via de Stichting.

Stichting Vervoer Gehandicapten: telefoonnummer (070) 390 61 91.