Visual

Vso vanaf 2 juni ook weer naar school

Minister-president Rutte kondigde in zijn laatste persconferentie aan dat ook de vso-afdelingen op de speciaal onderwijs-scholen per 2 juni weer heropenen. Op de woensdag blijven de scholen nog wel gesloten. De opvang voor leerlingen met ouders in een cruciaal beroep blijft tevens op dezelfde manier functioneren.

Twijfelt u om uw kind naar school te laten gaan? Neem dan contact op met uw behandelend arts en kijk naar de richtlijnen op de website www.nvk.nl over welke groepen leerlingen een hoger besmettingsrisico hebben.

Richtlijnen RIVM
Het schoolbestuur volgt nog steeds de richtlijnen van het RIVM. Indien uw kind symptomen heeft als neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging of koorts, mag hij of zij niet naar school. Bij het constateren hiervan op school zullen wij u direct verzoeken uw kind op te komen halen en zullen wij uw kind isoleren van de andere kinderen tot hij of zij is opgehaald. Indien uw kind 24 uur klachtenvrij is, mag hij of zij weer naar school. De maatregelen dat leerkrachten zoveel mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar en van de leerlingen houden blijft van kracht. Dit geldt ook voor leerlingen vanaf 13 jaar.

Extra schoonmaak
Ook blijven wij goed letten op de hygiëne en wordt er dagelijks meerdere malen schoongemaakt.

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op met een van de teamleiders:

Ryanne Overmeire (so): rovermeire@wittevogel.nl
Fleur Klaver (vso): fklaver@wittevogel.nl
Voor Basalt revalidatie: planning-rcdh@basaltrevalidatie.nl

We kijken er naar uit om een deel van onze leerlingen weer terug te zien op school!