Visual

Stage

Als uitstromen naar een vervolgplek in zicht komt, kan de leerling voor een periode stage lopen. Daarna vindt de overgang naar (vaak) een vorm van dagbesteding plaats.

Leerlingen in leerroute 1 en 2 hebben in principe geen stage. Deze leerlingen bieden we een goede overdracht en kortdurende begeleiding voor een soepele overgang van school naar dagbesteding.

Korte stage/wenperiode

Voor leerlingen uit leerroute 3, met als uitstroomprofiel arbeidsmatige dagbesteding, organiseren we veelal een korte stage/wenperiode (één à twee maanden). De leerling kan zich dan globaal oriënteren op de vervolgplek en kennismaken met zijn nieuwe collega’s en begeleiders.

Externe stage

Leerlingen uit leerroute 4, met als uitstroomprofiel arbeidsmatige dagbesteding of beschut werken, bieden we een externe stage aan. Deze dient als praktijkgerichte leeromgeving. Daarin kan de leerling zijn vaardigheden, kennis en houding laten zien aan de hand van gestructureerde stage-opdrachten. De leerling kan zo ontdekken of de dagbesteding aansluit bij zijn interesses en mogelijkheden.

Stageplan

Via een stageovereenkomst, een intake- en evaluatiegesprek met de leerling en zijn ouders volgen we de stageperiode nauwlettend. De school heeft een stageverzekering afgesloten. Ons stagebeleid is vastgelegd in de procesbeschrijving ‘uitstroom naar vervolgvoorzieningen

Rol gemeente bij de stage

De gemeente speelt vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en de Participatiewet een rol in het stage- en uitstroomtraject van uw kind. Welke rol dat is, kunt u met de maatschappelijk werker en de stagecoördinator bespreken.