Visual

Dagbesteding

Onderstaand vindt u de locaties voor dagbesteding, met wie De Witte Vogel een samenwerking heeft.

Locaties dagbesteding

AC De Sparring (Stichting Gemiva SVG)

De Sparring is een activiteitencentrum voor mensen met een lichamelijke handicap en/of niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Dit activiteitencentrum in Den Haag biedt plaats aan ongeveer 60 cliënten per dag. Er is een breed aanbod van activiteiten zoals: sport, diverse vormen van handvaardigheid,muziek, yoga, computerbezigheden, koken en bakken, tuinieren, cursussen op allerlei gebied, recreatie en gespreksgroepen.

AC Weesperstraat (Middin)

In de Haagse wijk Rustenburg-Oostbroek staat participatiecentrum Weesperstraat. Elke cliënt is medewerker van ons participatiecentrum. Zij doen workshops, activiteiten en werk gericht op participatie en duurzaamheid. Voor iedereen wordt bekeken welke activiteit, op welk niveau, bij hen past. De mate van ondersteuning wordt aangepast op de behoefte van de medewerker.

Atelier de Kunstvlieg

Atelier De Kunstvlieg is een non-profitorganisatie die kunstzinnige dagbesteding biedt aan mensen met een verstandelijke, lichamelijke of sociaal-emotionele beperking. De deskundige begeleiders gaan uit van de individuele mogelijkheden van de deelnemers. De dagbesteding heeft een positief effect op de sociaal-emotionele ontwikkeling en biedt de deelnemers leerzame en plezierige activiteiten.

Dagbesteding Rudolf Steiner Zorg (Raphaelstichting)

Bij Rudolf Steiner Zorg aan de Nieuwe Parklaan in Scheveningen ontwikkelen de cliënten hun talenten door verschillende werkgebieden uit te proberen. Begeleiding en cliënten kijken samen naar de wensen en mogelijkheden en hoe de werkweek er het beste uit kan zien. Zowel begeleiding in groepsverband als individuele begeleiding is daarbij mogelijk.

AC Woutershof (Ipse De Bruggen)

Bij dagcentrum Woutershof in Monster staan warmte, welzijn en werk centraal. Veel activiteiten zijn gericht op ruiken, voelen, luisteren, zien en elkaar ontmoeten. Bijvoorbeeld: bakken, koken, snoezelen en bewegen. Cliënten leren nieuwe dingen, zoals huishoudelijke klusjes doen en met anderen omgaan. Van ontspannen en beleven, industrieel werk tot werken in de moestuin. Het kan hier allemaal.

Westerhonk (Stichting ’s Heerenloo)

Het Westerhonk in Monster biedt aan ruim 550 mensen met een verstandelijke beperking een prachtige, groene, veilige en beschermde omgeving om te wonen, werken, leren en recreëren. Voor deze mensen is Het Westerhonk hun thuis en de wereld waarin zij leven. Ze hebben hier hun huis, werk en besteden hier hun vrije tijd.