Visual

Samenwerkingsverbanden PO en VO

De samenwerkingsverbanden PO en VO zijn belangrijk voor De Witte Vogel. Dit om een goede positie van het speciaal onderwijs ook voor de toekomst te waarborgen. Ook lopen verzoeken tot plaatsing van een leerling via het samenwerkingsverband.

Wij hebben als onderdeel van Resonans te maken met intensieve regionale samenwerkingen, de ontwikkeling naar onderwijsregio’s en een diversiteit aan samenwerkingsverbanden en partners.

Overzicht samenwerkingsverbanden

Resonans is vertegenwoordigd in de samenwerkingsverbanden primair onderwijs (po) en voortgezet onderwijs (vo). Bij een groot aantal samenwerkingsverbanden hebben we een positie op bestuurlijk niveau. Dit is belangrijk om voorzieningen en financiën voor ons speciaal onderwijs zeker te stellen. Hier vindt u een overzicht van de samenwerkingsverbanden waarvan Resonans deel uitmaakt.

Verzoek tot plaatsing bij samenwerkingsverband

Een verzoek voor plaatsing op De Witte Vogel verloopt via het samenwerkingsverband dat hoort bij de woonplaats van uw kind. Veel van de leerlingen op onze so-afdeling wonen in Den Haag, Rijswijk of Leidschendam-Voorburg.  Zij vallen officieel onder het samenwerkingsverband Stichting Primair Passend Onderwijs Haaglanden (SPPOH). Dit samenwerkingsverband heeft ook het Ondersteuningsplan 2021-2025 vastgesteld. Meer informatie op: www.sppoh.nl. Vso-leerlingen vallen onder het samenwerkingsverband Zuid Holland West.

Loket Passend Onderwijs

Het Loket Passend Onderwijs van het samenwerkingsverband ondersteunt de scholen bij vragen over passend onderwijs voor leerlingen. Scholen kunnen het Loket inschakelen voor vragen en advies omtrent ondersteuning op school en overgangen voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.

Informatie voor ouders

Op de website Steunpunt Passend Onderwijs staat een filmpje over hoe het samenwerkingsverband werkt.

Informatie voor medewerkers

Het Steunpunt Passend Onderwijs ondersteunt scholen, schoolbesturen en samenwerkingsverbanden in het primair en voortgezet onderwijs bij de vormgeving van passend onderwijs. Meer lezen over thema’s als samenwerking tussen verschillende onderwijstypen, professionalisering of de organisatie van de samenwerkingsverbanden. Kijk op de website Steunpunt Passend Onderwijs.