Visual

Waar staan wij voor?

Kinderdagcentrum De Witte Vogel van Middin biedt drie groepen dagopvang met interdisciplinaire paramedische zorg en ondersteuning bij de ontwikkeling. Speciaal voor jonge kinderen met een meervoudige beperking in de leeftijd tot vijf jaar. Na de ‘kleutertijd’ stromen de kinderen vaak door naar (speciaal) basisonderwijs. Dit kan in hetzelfde gebouw, maar ook op andere locaties.

Lees verder »

Groepen en activiteiten

Het kinderdagcentrum heeft drie groepen met gemiddeld zes tot zeven kinderen. Elke groep heeft een vast team van begeleiders en therapeuten. Elke groep legt een eigen accent, afgestemd op de vraag en de behoefte van de kinderen. De verdeling van de kinderen over de groepen en het programma is afhankelijk van leeftijd, leeromgeving, tempo en ontwikkeling.

Lees verder »

Revalidatie

Op het kinderdagcentrum (kdc) stimuleren we kinderen in hun sociaal-emotionele en pedagogische ontwikkeling. Van groot belang daarbij is de revalidatiebehandeling. Alle kinderen komen hiervoor in aanmerking. Zij krijgen op het kdc therapie. De therapeuten richten zich op het optimaal ontwikkelen en functioneren van het kind en zijn omgeving.

Lees verder »

Samen spelen

Op De Witte Vogel kun je lekker spelen met vriendjes.

Praktische informatie

Wij informeren u graag over de ontwikkelingen van uw kind en activiteiten op kdc De Witte Vogel. Samenwerking vinden wij belangrijk: ouders/verzorgers spelen een sleutelrol bij de begeleiding en behandeling van hun kind. Er zijn ouderbijeenkomsten en contactmomenten door het jaar heen. Ook vindt u informatie op deze website en de website van Middin.

Lees verder »

Medewerkers

Middin vormt het bestuur van ons kinderdagcentrum. Dat is een stichting voor opvang en begeleiding van verstandelijk en meervoudig beperkten. ‘Doe, durf, leef’ is de visie van Middin, die gelooft in de eigen kracht van elk kind. Het managementteam van Tyltylcentrum De Witte Vogel is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van school en kinderdagcentrum.

Lees verder »