Visual

Aanmelden

Ouders/verzorgers die hun kind graag onderwijs willen laten volgen op De Witte Vogel kunnen contact opnemen met de intern begeleider van de betreffende afdeling via telefoonnummer: (070) 388 88 50). Na een kennismakingsgesprek en een rondleiding bespreken we of aanmelden op De Witte Vogel mogelijk is. Er is één keer per maand een rondleiding op vrijdagochtend van 9.00 tot 10.00 uur.

Lees meer »

Afmelden / Ziek melden

Het is voor de groepsleiding en therapeuten van belang dat ze tijdig weten dat een leerling niet aanwezig is. Als uw zoon of dochter ziek is, of om een andere reden niet naar school kan, verzoeken wij u dit vóór 8.45 uur telefonisch te melden. Vergeet niet om de vervoerder te melden dat uw zoon of dochter die dag geen vervoer nodig heeft.

Lees meer »

Omgang met elkaar

De Witte Vogel biedt een veilige leeromgeving en dat houden we graag zo. Daarom hebben we met elkaar een aantal omgangsregels afgesproken. We gaan respectvol met elkaar om, maken ongewenste situaties bespreekbaar en verhelpen zo’n situatie snel. Ons beleid over gewenste omgangsvormen is vastgelegd en we handelen daarnaar.

Lees meer »

Samen met de bus

Veel klasgenoten komen met de bus. Het is meestal gezellig en ik kom veilig op school.

Ouders van De Witte Vogel

Ouders zijn belangrijk voor De Witte Vogel. Groepsleiding en ouders werken intensief samen aan de ontwikkeling van de leerlingen. Daarom vinden wij een goede communicatie tussen school en ouders van groot belang. In onze onderwijsfilosofie zijn betrokken ouders een van de pijlers waar de kinderen op bouwen.

Lees meer »

Leerlingenvervoer

Vergeet niet om de vervoerder te melden dat uw zoon of dochter die dag geen vervoer nodig heeft. En meld hem ook wanneer hij uw kind weer wél moet ophalen. Dat voorkomt onnodig wachten. Soms gebeurt het dat leerlingen op school ziek worden. Wij nemen dan contact op met thuis om af te spreken of de leerling naar huis kan.

Lees meer »

Klachten

Van klachten kun je leren. Dat geldt overal en ook op Tyltylcentrum De Witte Vogel. Onze professionals bieden een veilige en verantwoorde leeromgeving. Dat neemt niet weg dat we met mensen werken. En waar mensen werken, worden fouten gemaakt. Wij nemen iedere uiting van onvrede serieus. Bespreek een klacht altijd eerst met de direct betrokkene.

Lees verder »

Social Schools

Via Social Schools kunnen mijn vader en moeder lezen wat we in de klas doen.

Praat met ons mee

De medezeggenschapsraad (MR) kan meepraten en meebeslissen over de organisatie van de school en de inrichting van het onderwijs. Voor een goede vertegenwoordiging zitten drie medewerkers en drie ouders in de raad. Onze raad stelt zich actief op en bespreekt regelmatig de ontwikkelingen op school.

Lees meer »

Wet- en regelgeving

In Nederland kennen we uiteenlopende wet- en regelgeving die zorg en welzijn mogelijk maken. Elke gemeente heeft zijn eigen werkwijze, regels en loketten. Neem contact op met uw gemeente om de juiste informatie en hulp te krijgen. Op deze pagina staan de belangrijkste wetten op een rij. Komt u er niet uit? Neem contact op met onze maatschappelijk werker.

Lees meer »

Digitale nieuwsbrief

‘Samen beter, beter samen’ geldt zeker voor het contact met de ouders van onze leerlingen. Daarom krijgen zij regelmatig een Oudernieuwsbrief via ons digitale platform Social Schools. Mocht u deze niet ontvangen, maar wel geïnteresseerd zijn, stuur dan een e-mail naar info@wittevogel.nl, dan kunnen we u toevoegen aan de mailinglijst.

Social Schools »