Visual

Bestuur en management Resonans

De school van De Witte Vogel maakt onderdeel uit van stichting Resonans, speciaal onderwijs. Zij heeft scholen in Den Haag, Delft, Zoetermeer, Leiden en Noordwijk.

Andere scholen binnen deze stichting zijn: de Maurice Maeterlinckschool uit Delft, de Thermiek uit Leiden, De Keerkring uit Zoetermeer, Korte Vlietschool en Praktijkcollege Het Metrum uit Leiden en De Duinpieper, Het Duin en De Oeverpieper uit Noordwijk. De scholen werken samen met Basalt en Middin.

College van bestuur:

  • Iepe Roosjen (huisvesting & facilitair, financiën & inkoop/contracten, public relations, veiligheid)
  • Bob Olders (onderwijskwaliteit, organisatie, human resources, ICT)

E-mail: info@resonansonderwijs.nl

Raad van toezicht Resonans

De raad van toezicht (RvT) Resonans houdt, de naam zegt het al, toezicht op de stichting. In algemene zin toetst de RvT of het college van bestuur bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn bestuurstaken oog houdt voor het doel van de stichting, haar maatschappelijke functie en de belangen van betrokkenen.

Kijk voor een overzicht van de leden op de website van Resonans.

Sectordirecteuren

Managementteam

Ons managementteam is belast met de dagelijkse leiding van de school en het Kinderdagcentrum (kdc) en bestaat uit:

Meer informatie op www.resonansonderwijs.nl.