Visual

Kernwaarden

Met kernwaarden geven we aan wat onze kracht is op Tyltylcentrum De Witte Vogel in Den Haag. Een centrum waar we uitgaan van richting geven en ruimte bieden. Aan leerlingen, aan medewerkers en samen met een team van deskundigen. Daarbij stellen we de leerlingen en hun ouders altijd centraal.

Unieke positie

We vatten de unieke positie van De Witte Vogel samen in de volgende kernwaarden:

  • Maximale zelfstandigheid
  • Persoonlijk meesterschap
  • Samen beter

Hierna lichten we de kernwaarden nader toe.

Maximale zelfstandigheid

Leerlingen op De Witte Vogel leren zo zelfredzaam en zelfstandig mogelijk te leven. Zij krijgen ruimte om zelf te ontdekken wat het beste bij hen past en om invloed uit te oefenen op hun leerproces. Dit doen ze stapsgewijs en zoveel mogelijk in eigen regie. Dit vraagt van leerlingen te ontdekken, waar mogelijk zelf keuzes te maken, te leren en zoveel mogelijk zelf te doen.

Persoonlijk meesterschap

Medewerkers van De Witte Vogel zijn professionals. Het zijn voorlopers in hun vakgebied en zij vormen een team met veel expertise. Zij zijn speciaal, met eigen waarden en talenten. Onze medewerkers hebben professionele ruimte en nemen verantwoordelijkheid voor hun eigen ontwikkeling. Dit doen zij door eigen regie te voeren, die ruimte ook te nemen en continu te leren.

Samen beter

Op De Witte Vogel geloven we in de kracht van het collectief. We staan voor een integrale aanpak van onderwijs en ondersteuning voor onze leerlingen. Daarom werken we intensief samen met leerlingen, ouders, professionals en partners die ons onderwijs ondersteunen of aanvullen. Samen verleggen we grenzen en bieden onze leerlingen een passend, stimulerend en innovatief aanbod. Het vraagt van ons om samen te werken, de verbinding op te zoeken en in te zetten op talenten en expertise. We doen het samen!