Visual

Missie en visie

De missie en visie van De Witte Vogel laten we zien waar we voor staan en waar we voor gaan op onze school in Den Haag, als onderdeel van Resonans speciaal onderwijs.

Onze missie

waar we voor staan

Wij zijn experts in speciaal en voortgezet speciaal onderwijs. Met ons onderwijsaanbod en onze ondersteuning in een doorgaande leerlijn sluiten we aan bij de mogelijkheden van iedere leerling. Bij Tyltylcentrum De Witte Vogel bereiden leerlingen zich voor op hun toekomst: op het vervolgonderwijs, werk en/of dagbesteding, wonen en vrije tijd. Voor iedere leerling is er perspectief!

Onze visie

waar we voor gaan

Samen creëren we een betekenisvol en uitdagend leerklimaat, gericht op de doorlopende ontwikkeling van leerlingen. Onze vier hoofddoelen voor ontwikkeling zijn:

Kwalificatie (je bekwaamheid)
Ons onderwijs brengt onze leerlingen kennis, houding en vaardigheden bij die aansluiten op hun mogelijkheden en talenten.
Resultaat: Leerlingen ontwikkelen maximale zelfstandigheid.

Socialisatie (je plek in de samenleving)
Ons onderwijs draagt bij aan het opbouwen van sociale en maatschappelijke competenties waarmee onze leerlingen een betekenisvolle plek innemen in onze veelzijdige samenleving.
Resultaat: Leerlingen leren van waarde te zijn voor anderen en hebben op hun beurt waardering voor anderen.

Persoonsvorming (je individuele mogelijkheden)
Ons onderwijs draagt bij aan zelfkennis en zelfacceptatie van onze leerlingen.
Resultaat: Leerlingen hebben vertrouwen in hun eigen mogelijkheden en leren zelf keuzes te maken die richting geven aan hun leven.

Allocatie (je toekomstmogelijkheden)
Ons onderwijs geeft perspectief op blijvende ontwikkeling.
Resultaat: Leerlingen ontdekken hoe ze zich in het onderwijs, werk en/of dagbesteding, wonen en vrije tijd kunnen blijven ontwikkelen.

Integraal aanbod op De Witte Vogel

We realiseren ons aanbod vanuit een integrale visie op onderwijs en onderwijsondersteuning. Die vertalen onze professionals vanuit persoonlijk meesterschap naar de dagelijkse praktijk. Hun kennis en hun inzichten zetten we in om de organisatie in de toekomst steeds verder te verbeteren. Vanuit de gedachte ‘samen beter’ hebben we daarin korte lijnen met onze ketenpartners. Door deze integrale samenwerking staan de leerling en zijn ouders altijd centraal. Bij De Witte Vogel telt ieder talent!