Visual

Medewerkers

Middin is vertegenwoordigd in het bestuur van Resonans, die de school van De Witte Vogel en nog vijf scholen met in totaal vijftien afdelingen in de regio bestuurt. Het kinderdagcentrum wordt geleid door zorgmanager Josca de Munnik. Voor vragen over het kinderdagcentrum kunt u bij haar terecht.

Management

Zorgmanager kdc Middin:
Wilma de Groot: w.de.groot@middin.nl

Niveau-5 medewerker Middin:
Kirsten Hoppezak: k.hoppezak@middin.nl

Sectordirecteur Resonans:
Hester Hill-Veen: hhill@resonansonderwijs.nl

Afdelingsdirecteur so De Witte Vogel:
Ryanne Overmeire: rovermeire@wittevogel.nl

Afdelingsdirecteur vso De Witte Vogel:
Fleur Klaver: fklaver@wittevogel.nl

Zorgmanager kdc/so/vso Basalt:
Marjolijn van Werkhoven: m.vanwerkhoven@basaltrevalidatie.nl