Visual

Leerlingenvervoer

Ouders/verzorgers dienen voor het vervoer van en naar school ‘Aangepast vervoer’ aan te vragen bij de gemeente waar zij wonen.

De Witte Vogel zorgt voor een vervoersverklaring die bewijst dat vervoer noodzakelijk is. De gemeentebesturen bepalen zelf door welke aanbieder zij leerlingen laten vervoeren.

T (070) 752 51 55 (Trafficon, voor Den Haag, Rijswijk, Pijnacker/Nootdorp)
T (070) 205 47 80 (Stichting Woej, voor Leidschendam-Voorburg)
T (088) 625 52 00 (Connexxion, voor Gouda)
T (079) 341 86 66 (Taxi W van den Heuvel, voor Zoetermeer)

Als er iets mis gaat met het vervoer kunt u als ouder overleggen met de chauffeur. Daarnaast kan het vervoersbedrijf vaak al een oplossing bieden. Is het probleem niet opgelost, dan kunt u het probleem voorleggen aan de afdeling leerlingenzaken van de betreffende gemeente. Als een leerling vervoer naar een stageadres nodig heeft, dient onze leerkracht Arbeidstoeleiding daarvoor een verzoek in.

Overleg tijdig bij veranderingen

Wanneer een wijziging in het vervoer van uw kind moet plaatsvinden, geeft u dat dan tijdig door aan de vervoerder. Dat kan bijvoorbeeld zijn bij een verhuizing of door weekendopvang. Indien de vervoerder pas op het laatste moment op de hoogte is van gewenste of noodzakelijke veranderingen, dan is het niet altijd mogelijk deze wensen te honoreren. Bij tijdig overleg is meestal wel een oplossing te vinden.