Visual

Resonans: het schip op koers

Resonans: het schip op koers houden.’ Dat is de titel van het onlangs verschenen jaarverslag 2021 van Resonans. De stichting voor speciaal onderwijs, waartoe onze school behoort. In het verslag de verantwoording over het beleid, de financiële verantwoording en de verslagen van de GMR en de raad van toezicht van het afgelopen kalenderjaar.

Iepe Roosjen en Bob Olders, college van bestuur Resonans: ‘We mogen 2021 samenvatten als een turbulent jaar. De oorzaken daarvan zullen u bekend in de oren klinken: covid-perikelen, leerlinggroei speciaal onderwijs en medewerkerstekort. In deze giftige cocktail is Resonans zo goed mogelijk op koers gebleven.’

‘We zijn dankbaar dat onze directeuren en teams volgehouden hebben ons onderwijs en onze begeleiding te verzorgen. Veel dank gaat ook uit naar de flexibiliteit van ouders. Ook voor hen was het een jaar van voortdurende aanpassing aan nieuwe situaties.’

‘We hebben de bezoeken aan de scholen gemist, maar we zijn tevreden over het op koers houden van de stichting, de organisatieontwikkeling, onze positie in de netwerken en de resultaten op verschillende beleidsterreinen.’

Lees het complete jaarverslag 2021 van Resonans.
Lees het verkorte populaire jaarverslag.