Visual

Praktische informatie

De Witte Vogel organiseert op verschillende manieren oudercontact. Bij ons is ouderbetrokkenheid een speerpunt, in het kader van onze kernwaarde ‘Samen beter!’.

Zeker voor de kinderen die zelf moeite hebben met communiceren, zijn communicatie en samenwerking tussen ouders en school belangrijk om er zeker van te zijn dat de leerling het goed maakt.

Contact per telefoon of e-mail

Als een lid van het groepsteam overleg met de ouders/verzorgers noodzakelijk vindt, neemt hij contact met u op. Uiteraard is deze mogelijkheid er ook voor u als ouder. Als er iets aan de hand is vragen wij u niet te aarzelen, maar gelijk te bellen of een afspraak met ons te maken.

Bereikbaarheid

Het secretariaat is elke schooldag van 08.15 uur tot 16.30 uur (op woensdag tot 14.00 uur) telefonisch bereikbaar, tel 070 388 88 50. De groepsleiding, behandelaars en ondersteunend personeel zijn vóór 08.30 uur en ná 15.30 uur te bereiken (op woensdag na 12.30 uur). U kunt boodschappen voor hen ook telefonisch doorgeven via de receptie. Indien gewenst bellen zij terug. U kunt ook een mail sturen naar de groepsleiding of de behandelaars.