Visual

Tyltylcentrum De Witte Vogel staat voor een aanbod van onderwijs, ontwikkeling en behandeling aan kinderen met een (ernstig) meervoudige beperking van nul tot achttien jaar.

Waar staan wij voor?

Ons onderwijsaanbod en onze ondersteuning sluiten aan bij de mogelijkheden van iedere leerling. Op De Witte Vogel bereiden leerlingen zich voor op hun toekomst. Door een intensieve samenwerking met de behandelaars van Basalt revalidatie zijn onderwijs en revalidatie goed op elkaar afgestemd. Het team doet er alles aan om uw kind te begeleiden naar een zo groot mogelijke zelfstandigheid.

Ons aanbod

Op het vso geven we les aan leerlingen met een meervoudige beperking (MB) en leerlingen met een ernstige meervoudige beperking (EMB). De vso-afdeling heeft MB en EMB-groepen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar. In de groepen werken therapeuten en groepsleiding samen aan het realiseren van de kerndoelen voor het voorgezet speciaal onderwijs.

Lees meer »

Revalidatie

Onderwijs en revalidatie gaan bij De Witte Vogel hand in hand. De revalidatiearts bepaalt of leerlingen in aanmerking komen voor een revalidatietraject bestaande uit behandeling door therapeuten. De therapeuten richten zich op het optimaal ontwikkelen en functioneren van de leerling en ondersteunen zijn ouders/verzorgers.

Revalidatie »

Fijne sfeer

Op school voel ik me goed. We hebben een gezellige groep.

Praktische informatie

Ouders/verzorgers zien wij als belangrijke partners van de school. Een goede samenwerking tussen school en thuis is essentieel in een optimale ontwikkeling van de leerlingen. Deze draagt bij aan een fijne tijd schoolperiode op het vso. Om goed te kunnen samenwerken is communicatie heel belangrijk. Dat geldt over en weer.

Lees meer »

Medewerkers

Vakmanschap, meesters in gespecialiseerd onderwijs. Het is niet voor niets een van onze kernwaarden. De nauwe samenwerking tussen de collega’s van onderwijs, zorg en revalidatie zorgt dat we samen rond de leerling staan. Professionele ruimte voor het onderwijsteam verbetert de resultaten van de organisatie.

Lees meer »