Visual

De Witte Vogel over naar nieuwe schooltijden

De Witte Vogel gaat komend schooljaar werken met nieuwe schooltijden. We gaan over naar het vijf gelijke dagenmodel.

Vijf gelijke dagenmodel

Dat betekent dat de leerlingen van maandag t/m vrijdag van 8.45 tot 14.30 uur op school zijn. 

De schooltijden voor de so-afdeling en de vso-afdeling zijn ook te vinden op onze website.

Bekijk de schooltijden voor het so
Bekijk de schooltijden voor het vso

Waarom nieuwe schooltijden?

De Witte Vogel gaat over naar nieuwe schooltijden om nog meer rust en continuïteit in het dagritme voor de leerlingen te bieden.

Bij een vijf gelijke dagenmodel zijn alle dagen even lang en bovendien de werktijdfactoren van alle leerkrachten gelijk. Dat betekent dat leerkrachten elkaar makkelijker kunnen vervangen.

Voor leerkrachten is er na lestijd ruimer de gelegenheid voor de niet-lesgebonden taken, samenwerking, voorbereidingen en bijscholing. Deze tijd is van belang om de lessen en zorg zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de behoeften van onze leerlingen.