Visual

Middin

Middin zet zich in voor ruim 4.000 cliënten. Zij hebben een verstandelijke, lichamelijke of meervoudige beperking. Het kdc van De Witte Vogel valt onder Middin.

Aansluitend op onze kernwaarde maximale zelfstandigheid, minimale afhankelijkheid zoekt Middin een passend antwoord op elke individuele hulpvraag.

Zorg en welzijn

Behalve op kinderen en jongeren, richt Middin zich als brede zorg- en welzijnsorganisatie op mensen in de leeftijd tot wel 100 jaar. Dat gaat om mensen met een verstandelijke, lichamelijke of meervoudige beperking, maar ook mensen met een niet aangeboren hersenletsel of een beperking door ouderdom.

Ruim 4.000 cliënten

Middin heeft bijna 3.000 medewerkers en is opgedeeld in elf divisies, waaronder een divisie Jeugd, een divisie nah (niet aangeboren hersenletsel), een divisie werk & activiteiten en een divisie Ouderen. Gezamenlijk bieden ze ondersteuning en zorg aan ruim 4.000 cliënten op 193 locaties met woonvoorzieningen, activiteitencentra, kinderdagcentra, trefpunten en logeerhuizen.

Werkgebied

Middin is werkzaam in de regio’s Haaglanden, Rijnmond, Delft, Westland, Lansingerland, Nieuwe Waterweg-Noord en de Zuid-Hollandse eilanden.

Meer informatie is te vinden op www.middin.nl.