Visual

Afdelingsdirecteuren

De so- en vso-afdeling hebben elk een afdelingsdirecteur, die het gezicht zijn van de school. Zij ontvangen richting en ondersteuning van sectordirecteur en stafbureau.

De groepsteams worden gefaciliteerd door de afdelingsdirecteuren en intern begeleiders. De intern begeleider ondersteunt de leerkrachten en onderwijsbegeleiders bij het onderwijsaanbod in de groep. De intern begeleider coördineert ook de handelingsplanning en leerlingenzorg, in samenwerking met de zorgcoördinator.

Dagelijkse organisatie

De afdelingsdirecteuren zijn het aanspreekpunt voor de dagelijkse organisatie van de afdelingen. Zij zijn te bereiken via de receptie (tel 070 3 88 88 50). Gezien de intensieve samenwerking tussen onderwijs, revalidatie en het kinderdagcentrum wordt er intensief samengewerkt met de unitmanager van Basalt revalidatie en de zorgmanager van Middin. Samen met de revalidatiearts en het managementteam van school nemen zij deel aan een breed managementoverleg.

Afdelingsdirecteuren

Afdelingsdirecteur so – Ryanne Overmeire: rovermeire@wittevogel.nl
Afdelingsdirecteur vso – Fleur Klaver: fleurklaver@wittevogel.nl

Sectordirecteur

Hester Hill-Veen: hhill@resonansonderwijs.nl