Visual

Bestuur en management Middin

Middin vormt het bestuur van ons kinderdagcentrum (kdc). Dat is een regionale stichting voor opvang en begeleiding van verstandelijk en meervoudig gehandicapten.

We bieden op De Witte Vogel kinderen met een meervoudige beperking van 0 t/m 4 jaar dagopvang, onderzoek, begeleiding en behandeling en ondersteunen hun ouders.

Raad van bestuur Middin

Gertrude van den Brink, voorzitter
Sam Schoch

Dagelijkse leiding

Het managementteam van Tyltylcentrum De Witte Vogel is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van school en kinderdagcentrum.

Management

Het kdc wordt geleid door zorgmanager Josca de Munnik. Voor vragen betreffende het kdc kunt u bij haar of bij Kirsten Hoppezak terecht.

Josca de Munnik: j.de.munnik@middin.nl
Kirsten Hoppezak: k.hoppezak@middin.nl (niveau 5-medewerker)

Meer informatie op www.middin.nl.