Visual

Bestuur en management Middin

Middin vormt het bestuur van ons kinderdagcentrum (kdc). Dat is een regionale stichting voor kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking of niet-aangeboren hersenletsel. De stichting helpt hen midden in het leven te staan.

We bieden op De Witte Vogel kinderen met een meervoudige beperking van 0 t/m 4 jaar dagopvang, onderzoek, begeleiding en behandeling en ondersteunen hun ouders.

Raad van bestuur Middin

Sam Schoch, voorzitter
Emmeke van Eersel

Dagelijkse leiding

Het managementteam van Tyltylcentrum De Witte Vogel is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van school en kinderdagcentrum.

Management

Het kdc wordt geleid door zorgmanager Wilma de Groot. Voor vragen betreffende het kdc kunt u bij haar of bij medewerker Kirsten Hoppezak terecht.

Wilma de Groot: w.de.groot@middin.nl
Kirsten Hoppezak: k.hoppezak@middin.nl (niveau 5-medewerker)

Meer informatie op www.middin.nl.