Visual

Groepen en activiteiten

Jongste kinderen

Over het algemeen zijn er twee groepen waar we de jongste kinderen plaatsen. Deze groepen bieden veel ruimte voor kennismaken, observeren, verzorgen, rusten, welbevinden en ontdekken. Veel kinderen in deze groep hebben een parttime plaatsing.

Oudere groepen

In de andere twee groepen plaatsen we over het algemeen de kinderen die iets ouder zijn. Zij werken wat meer groepsgewijs en ontwikkelingsgericht en hebben een plaatsing tot maximaal negen dagdelen (vierenhalve dag). Deze kinderen en hun ouders bereiden we voor op de overgang naar school of een andere vervolgvoorziening.

Spelenderwijs ontwikkelen

We bieden elk kind een omgeving, waarin het zich prettig voelt en het zich spelenderwijs kan ontwikkelen op het gebied van communiceren, bewegen, leren en praktische redzaamheid. Tussendoor kunnen de kinderen rusten. De groepen hebben activiteiten op hun programma staan als: massage, snoezelen, zwemmen, aan/uitkleden, peutergym, kring, voorlezen, spel, muziek, thema’s, knutselen, eten/drinken, tandenpoetsen en zindelijkheid/verschonen.

Therapieën

We integreren de therapieën in het dagprogramma. Veel therapieën vinden in de groep plaats, bijvoorbeeld tijdens het eten/drinken, verzorgen of spelen. Regelmatig werkt de groepsleiding samen met therapeuten met groepjes kinderen. Het team wordt ondersteund door een revalidatiearts en orthopedagoog. Samen met de ouders maakt het groepsteam één handelingsplan voor het kind.