Visual

Praktische informatie voor ouders

Ouders zijn altijd welkom en kunnen met al hun vragen over indicaties of allerlei praktische zaken terecht bij het multidisciplinaire team.

Dit team bestaat uit vaste mensen, die de kinderen begeleiden. Daarin zitten de begeleiders van de groep, een fysiotherapeut, een ergotherapeut en een logopedist. Het team wordt ondersteund door een revalidatiearts en orthopedagoog.

Samen met u stellen zij het handelingsplan op. Uw hulpvragen en die van uw kind zijn uitgangspunt. We gaan uit van één handelingsplan voor uw kind. Hierin komt alle zorg samen. De groep van uw kind heeft een vast team van gespecialiseerde medewerkers die veel samenwerken en alles bespreken, zoals het programma, de kinderen zelf en praktische zaken. Op het kinderdagcentrum maken wij ook gebruik van externe deskundigen, bijvoorbeeld op het gebied van hulpmiddelen, gehoor en visus.

Wij werken nauw samen met Stichting Kinderopvang 2Samen, een reguliere kinderopvang in Monster: een combinatieplaatsing met ons kinderdagcentrum is mogelijk.