Visual

Financiering

Het kinderdagcentrum (kdc) kan vanuit de Wet langdurige zorg deels de therapieën bekostigen. Een ander deel komt van de zorgverzekeraars.

Dit deel komt via vergoedingen voor revalidatiedagbehandeling. Door een bijzondere vorm van samenwerking met Basalt Revalidatie kunnen we op het kdc revalidatiebehandeling geven. Ook functioneren de paramedici geïntegreerd in de groepsteams en ons kdc-team.

Wet langdurige zorg

De Wet langdurige zorg (Wlz) is er voor kinderen en volwassenen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben, bijvoorbeeld met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking. Hieraan is de voorwaarde verbonden dat een Wlz-indicatie is aangevraagd en ontvangen van het indicatieorgaan CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg).

Hoe krijg je een indicatie?

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) beoordeelt of iemand in aanmerking komt voor zorg vanuit de Wlz. Uw kind komt mogelijk in aanmerking als het intensieve zorg of toezicht nodig heeft. Voldoet u aan de voorwaarden? Dan geeft het CIZ een zogeheten Wlz-indicatie af. Dit is een besluit waarin staat dat iemand recht heeft op langdurige zorg.

Meer informatie op de website van de Rijksoverheid.