Visual

Advies over eten en drinken

De logopedist besteedt veel aandacht aan eet- en drinkproblematiek. In voorkomende gevallen kunnen we de hulp inschakelen van het Eet-adviesteam van Basalt.

De vaste logopedist van het kind bekijkt samen met de ouders wat de hulpvraag is en observeert het eten en drinken. Soms zijn aanvullende onderzoeken nodig om een goed beeld te krijgen. Die laten zien waar het probleem precies zit en wat we eraan kunnen doen.

Bij sondevoeding kan de logopedist helpen om eet- en drinkvaardigheden te ontwikkelen. Omdat wij vaak kinderen met een complexe ondersteuningsbehoefte hebben, werken we samen in een multidisciplinair team.

Eet-adviesteam

Eet‐ en drinkproblemen komen regelmatig voor bij kinderen en jongeren. Daar zijn verschillende oorzaken voor. Een lichamelijke aandoening is een veel voorkomende oorzaak. Het is vaak mogelijk de situatie te verbeteren. Basalt heeft daarom een gespecialiseerd Eet-adviesteam voor onderzoek, advies en behandeling van eet‐ en drinkproblemen bij kinderen.

Elk kind gezonde voeding

Doel van het Eet-adviesteam is dat elk kind een gezond voedingspatroon heeft. Dat het leert eten en drinken in een ontspannen situatie, passend bij de leeftijd en mogelijkheden van het kind.