Visual

Revalidatie

De therapeuten leren het kind, en eventueel zijn omgeving, om zijn mogelijkheden op de juiste manier in te zetten. Eventueel met voorzieningen en/of hulpmiddelen.

Vaste therapeuten

De behandelingen geven we individueel of in groepsverband. We werken met vaste therapeuten rond één groep. Zo leren de kinderen de therapeuten goed kennen en dat geeft een gevoel van vertrouwen.

Groepsteam

Daarbij behandelen de therapeuten ook veel op de groep, omdat dit voor de kinderen een veiliger omgeving is en het zodoende makkelijker is voor de kinderen om het geleerde toe te passen. De therapeuten vormen samen met de groepsleiding, de maatschappelijk werker en de orthopedagoog het zogenaamde groepsteam.