Visual

Advies over sensomotoriek

Veel kinderen met een meervoudige beperking hebben ondersteuning nodig bij het verwerken van zintuiglijke informatie.

Daar besteden we dus veel aandacht aan, binnen de therapieën, maar ook tijdens het programma op de groepen. Soms blijven er, ondanks de reguliere onderzoeken en behandelingen, vragen bestaan over de manier waarop een kind zintuigelijke informatie verwerkt. Ook is dan vaak advies nodig over hoe het kind en zijn omgeving daarmee om moeten gaan. U kunt hierover contact opnemen met de behandelend ergotherapeut of fysiotherapeut.