Visual

Specialisten revalidatie

De therapeuten op ons kinderdagcentrum (kdc) De Witte Vogel hebben verschillende aandachtsgebieden, die we hierna beschrijven.

  • De fysiotherapeut richt zich met name op het lichamelijk welzijn van uw kind en op houdings- en bewegingsvaardigheden zoals liggen, zitten, staan en lopen.
  • De ergotherapeut richt zich voornamelijk op zelfverzorging, vervoer (bv. rolstoelen),  spel, vrijetijdsbesteding, praktische vaardigheden en bediening van apparatuur.
  • De logopedist houdt zich vooral bezig met mondmotoriek, eten, drinken en communicatie.
  • De muziektherapeut richt zich vooral op vaardigheden als contact maken, zichzelf uiten, zelfvertrouwen vergroten, concentratie opbouwen en ontspanning.

Revalidatiearts

De revalidatiedagbehandelingen op kdc De Witte Vogel geven we vorm binnen de kaders van de kwaliteitscriteria, opgesteld door Revalidatie Nederland. De revalidatiearts stelt de revalidatiediagnose en is eindverantwoordelijk voor het revalidatiebehandelplan, dat alle betrokken deskundigen formuleren. De revalidatiearts houdt regelmatig polikliniek en ziet de kinderen behalve periodiek ook bijvoorbeeld op verzoek van de therapeuten of ouders. De revalidatiearts is bereikbaar via het secretariaat van De Witte Vogel, telefoonnummer (070) 388 88 50.

Orthopedagoog

De orthopedagoog geeft directe begeleiding aan uw kind en ondersteunt en adviseert onze groepsleiding en therapeuten. Zij besteedt veel aandacht aan de stimulering van de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind. Samen met de maatschappelijk werker besteedt de orthopedagoog in voorkomende gevallen aandacht aan de gezinsbegeleiding en het helpen oplossen van opvoedingsvraagstukken.

Maatschappelijk werker

De maatschappelijk werker vervult een brugfunctie tussen kdc De Witte Vogel, gezin en/of woonvoorziening. Het eerste contact van ouders met ons tyltylcentrum verloopt meestal via het maatschappelijk werk. Door de nauwe contacten met u speelt het maatschappelijk werk een belangrijke rol in de samenwerking tussen ‘thuis en kdc’. Het maatschappelijk werk kan voor u als vraagbaak dienen bij vragen over de omgang en de verwerking van de handicap. Ook helpt het bij vragen over praktische zaken, zoals regelingen en vergoedingen.

Revalidatietechnicus

De revalidatietechnicus ontwerpt en vervaardigt aanpassingen voor onze kinderen. Ook verzorgt hij klein onderhoud aan voorzieningen, zoals statafels en rolstoelen. Hij werkt hierbij nauw samen met medewerkers van andere vakgebieden, in het bijzonder met de ergotherapeut.