Visual

Klachten

Wij doen er alles aan om onze leerlingen optimaal onderwijs te bieden. Toch kan het zijn dat leerlingen, ouders of medewerkers een klacht hebben.

Wij gaan serieus en zorgvuldig met iedere uiting van onvrede om. Aan de hand van een goed onderbouwde klacht kan de school van haar fouten leren.

Bespreken met betrokkene

We waarderen het als iedereen zijn onvrede het liefst zo vroeg mogelijk en eerst met de betrokkene bespreekt, zodat onvrede geen klacht wordt. Als dat niet mogelijk is, kunt u contact opnemen met de afdelingsdirecteur of de sectordirecteur.

Interne vertrouwenspersonen

Tevens beschikken wij over interne vertrouwenspersonen, bij wie leerlingen, ouders en medewerkers terecht kunnen voor meldingen over grensoverschrijdend gedrag en kindermishandeling / huiselijk geweld. Onze vertrouwenspersonen zijn Elise van Nieuwpoort en Sanne Vogel. In de schoolgids vindt u hierover nadere informatie.

Externe vertrouwenspersoon

De Witte Vogel heeft ook een onafhankelijke, externe vertrouwenspersoon. Zij kan ondersteuning bieden bij de bespreking van uw klacht of als u er met de betrokkenen / contactpersoon van de school niet uitkomt. Zij kan ook adviseren over eventuele vervolgstappen. Renate Uddin is de externe vertrouwenspersoon. Zij kan zowel door de ouders als de leerkrachten benaderd worden bij ongewenst gedrag om over situaties mee te denken en te adviseren. Zij is te bereiken via telefoonnummer (06) 16 62 47 07.

Landelijke klachtencommissie voor Resonans

Indien klachten niet op schoolniveau, door de sectordirecteur of het college van bestuur zijn af te handelen, kunnen (ex)leerlingen, ouders/verzorgers, medewerkers en vrijwilligers van de stichting Resonans terecht bij de Landelijke Klachtencommissie (LKC) in Utrecht.

Postadres:
Stichting Onderwijsgeschillen
Zwarte Woud 2
3524 SJ Utrecht

T: 030 – 280 95 90
E: info@onderwijsgeschillen.nl
W: www.onderwijsgeschillen.nl

Klachtenregeling Resonans

Klik hier voor de klachtenregeling van Resonans.

Meldpunt vertrouwensinspecteurs

Bij de Inspectie van het Onderwijs werkt een klein team van vertrouwensinspecteurs. Ouders, leerlingen, docenten, management en besturen kunnen de vertrouwensinspecteur benaderen als zich in of rond de school problemen voordoen op het gebied van:

  •  seksuele intimidatie en seksueel misbruik;
  •  lichamelijk geweld;
  •  grove pesterijen;
  •  extremisme en radicalisering.

De vertrouwensinspecteur is tijdens kantooruren bereikbaar via telefoonnummer: (0900) 111 31 11 (lokaal tarief).