Visual

Klachten

Wij doen er alles aan om onze leerlingen optimaal onderwijs te bieden. Toch kan het zijn dat leerlingen, ouders of medewerkers een klacht hebben.

Wij gaan serieus en zorgvuldig met iedere uiting van onvrede om. Aan de hand van een goed onderbouwde klacht kan de school van haar fouten leren.

Bespreken met betrokkene

We waarderen het als iedereen zijn onvrede het liefst zo vroeg mogelijk en eerst met de betrokkene bespreekt, zodat onvrede geen klacht wordt. Als dat niet mogelijk is, kunt u contact opnemen met de teamleider of de sectordirecteur.

Contactpersonen

Tevens beschikken wij over contactpersonen, bij wie leerlingen, ouders en medewerkers terecht kunnen voor meldingen over grensoverschrijdend gedrag en kindermishandeling / huiselijk geweld. In de schoolgids vindt u hierover nadere informatie (hoofdstuk 7).

Klachten over seksuele intimidatie of misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld kunt u ook melden via het Meldpunt Vertrouwensinspecteurs telefoonnummer (0900) 111 31 11 (lokaal tarief).

Externe vertrouwenspersoon

De Witte Vogel heeft ook een onafhankelijke, externe vertrouwenspersoon. Zij kan ondersteuning bieden bij de bespreking van uw klacht of als u er met de betrokkenen / contactpersoon van de school niet uitkomt. Zij kan ook adviseren over eventuele vervolgstappen. Onze vertrouwenspersoon is Renate Uddin. Zij is geen werknemer van De Witte Vogel of Resonans en rechtstreeks bereikbaar via telefoonnummer (06) 16 62 47 07.

Indien klachten niet op schoolniveau, door de sectordirecteur of het college van bestuur zijn af te handelen, kunnen (ex)leerlingen, ouders/verzorgers, medewerkers en vrijwilligers van de stichting Resonans terecht bij de Commissie onderwijsgeschillen.