Visual

Ouders van De Witte Vogel

Door de Eén Kind Eén Plan-filosofie maken ouders ook deel uit van de leerontwikkeling van onze leerlingen. Met betrokken ouders halen onze leerlingen het beste uit zichzelf. Daarom zijn we ook erg blij met het werk van Stichting Ouders van De Witte Vogel. Een goed contact met ouders is een van onze speerpunten. Vanuit De Witte Vogel organiseren wij op verschillende manieren contactmomenten.

We vertrouwen erop dat u contact met ons opneemt als er dingen zijn die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van uw kind. En als een lid van het groepsteam overleg met de ouders noodzakelijk vindt, neemt hij contact met u op.

Handelingsplan bespreken

Twee keer per jaar bespreken we met ouders/verzorgers het handelingsplan. Gezien onze gezamenlijke verantwoordelijkheid in de ontwikkeling van uw zoon of dochter verwachten wij dat u de informatie leest en de contactmomenten gebruikt om met ons in gesprek te gaan.

Nieuws over thuis

Daarnaast vinden wij het fijn als u regelmatig iets schrijft over hoe het in de thuissituatie gaat via de daarvoor bedoelde communicatiemiddelen. Voor sommige leerlingen gebruiken we social schools. Een digitaal platform waarop de groepsleiding en therapeuten berichten schrijven.

Oudercontactmomenten

We nodigen u driemaal per jaar uit voor een oudercontactmoment. Op de ouderavond in september/oktober maken groepsleiding en therapeuten graag kennis met u. In de klas delen zij de plannen voor het schooljaar met u. Halverwege het jaar nodigen wij u uit voor een tussenevaluatie van het handelingsplan. Op de oudermiddag of -avond in juni denken we graag met u na over de onderwijs- en revalidatiedoelen voor het nieuwe schooljaar.

Afzeggen afspraken

Als u niet op een afspraak kunt komen, dient u dat minimaal 24 uur van tevoren te laten  weten. Bij een te late afzegging brengen we de kosten, bijvoorbeeld voor inzet van een tolk, in rekening bij de ouders.

Huisbezoeken

Wij streven ernaar elk jaar op huisbezoek te gaan bij leerlingen en hun ouders. In ieder geval plannen we een huisbezoek voor leerlingen die te maken hebben met nieuwe groepsleiding. Op die manier kunnen groepsleiding en/of therapeuten zich een beeld vormen van de leefomgeving van de leerlingen. Soms heeft een huisbezoek te maken met de aanvraag van voorzieningen of hulp in de opvoedingssituatie.

Informatie aan gescheiden ouders

Als ouder ontvangt u regelmatig informatie van de school. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het handelingsplan, de nieuwsbrief en de schoolgids. De school heeft de wettelijke verplichting om beide ouders desgevraagd te informeren over belangrijke feiten en omstandigheden die het kind aangaan. Deze informatieplicht is er niet wanneer dit niet in het belang is van het kind. In dat geval moet het schriftelijk bewijs hiervan (bijvoorbeeld een gerechtelijke uitspraak) aan de afdelingsdirecteur worden overlegd. De school heeft recht op inzage in het gerechtelijk vonnis (art. 377b-1).