Visual

Stichting Ouders van De Witte Vogel

De stichting Ouders van De Witte Vogel heeft als doel het welzijn van onze leerlingen te bevorderen. Dat doet zij door middelen te werven die bijdragen aan het plezier van de kinderen, maar die niet onder de reguliere vergoedingenstroom vallen. Alle ontvangen giften en donaties komen ten goede aan het onderwijs, de zorg en revalidatie van kinderen van Tyltylcentrum De Witte Vogel.

De Stichting Ouders van De Witte Vogel heeft zich onder meer ingespannen voor de nieuwbouw aan de Melis Stokelaan. Voor deze nieuwbouw zijn inrichtingswensen gerealiseerd die niet konden worden vergoed vanuit de reguliere vergoedingenstroom. Stichting Ouders van De Witte Vogel zet zich in om financiële middelen te werven door het benaderen van fondsen en het houden van sponsoracties met medewerkers, kinderen en het directe netwerk van het centrum.

De stichting conformeert zich aan het sponsorbeleid van De Witte Vogel/Resonans, zoals vermeld in de schoolgids. De bestuurders krijgen voor hun bestuurswerkzaamheden geen beloning. Alles komt ten goede aan het centrum.

Mocht u een vraag hebben over sponsoring of een gift willen doen? Benader dan de afdelingsdirecteuren van De Witte Vogel. Zij brengen u graag in contact met de Stichting Ouders van De Witte Vogel.