Visual

Goed Leven Visie en LACCS

Wij werken vanuit de ‘Goed Leven Visie’: bij kinderen met ernstige beperkingen moet het ‘goed voor elkaar zijn’ op vijf gebieden: Lichamelijk welzijn, Alertheid, Contact, Communicatie en Stimulering.

De eerste letters vormen samen de term LACCS. Het optimaliseren van deze gebieden is lang niet altijd eenvoudig. Inzicht in het niveau en de belevingswereld van een kind of jongere met ernstige meervoudige beperkingen is essentieel. De theorie van het Ontwikkelingsdenken kan hierbij helpen.

Deze theorie gaat uit van drie ontwikkelingsfasen: de sensatiefase, de klikfase en de begrijpfase. Het geeft onze professionals en ook ouders/verzorgers handvatten om de ondersteuning op de LACCS-gebieden vorm te geven.