Visual

Ons aanbod

We kennen op school geen indeling in schooljaren (gebaseerd op leerstof) die logisch op elkaar volgen. De ontwikkeling van de leerlingen is daarvoor te verschillend.

De groepen zijn ingedeeld op basis van leerroutes. De groepen bestaan uit zes tot acht leerlingen. Incidenteel kunnen er negen leerlingen in een groep zitten.

Bron onderwijsaanbod

Het onderwijs aan leerlingen met meervoudige beperkingen is gericht op het realiseren van de kerndoelen zml/mb. Dat zijn de opgestelde richtlijnen voor het speciaal onderwijs. Die geven aan wat zeer moeilijk lerende of meervoudig gehandicapte leerlingen aan het eind van hun schooltijd moeten kennen en kunnen. De doelen houden geen resultaatverplichting in voor alle leerlingen. In de praktijk blijkt dat niet alle leerlingen de gestelde kerndoelen kunnen behalen. De doelen gebruiken we als bron voor ons onderwijsaanbod, waarbij de nadruk ligt op het aanleren van praktische kennis en vaardigheden.