Visual

Lesprogramma

Onze leerlingen zijn omgeven door een team van professionals in onderwijs en zorg. Het lesprogramma is afgestemd op een optimale ontwikkeling van elk kind.

Plancius leerlijnen

In de leerroutes 1 en 2 volgen we de Plancius leerlijnen. Deze leerlijnen omvatten de ontwikkelingsgebieden lichamelijk welbevinden, alertheid, contact, communicatie, spelen, zintuiglijke waarnemingen, praktische redzaamheid en bewegen.

Activiteiten

Via activiteiten als snoezelen, spelen, gym, zwemmen, muziek, voorlezen en thema’s werken we aan doelen uit deze ontwikkelingsgebieden. Ook zijn eten, drinken, naar het toilet gaan en verschoond worden, naar buiten gaan, naar binnen komen, je jas uit (helpen) doen en elkaar begroeten in de ochtendkring activiteiten waarin we doelgericht volgens de leerlijnen werken.

Leerlijnen zml

In de leerroutes 3 en 4 volgen we leerlijnen de gebaseerd zijn op de leerlijnen zml.

Ontwikkelingsgebieden

Deze omvatten voor leerroute 3 en 4 de ontwikkelingsgebieden lichamelijk welbevinden, alertheid, contact, communicatie, spelen, praktische redzaamheid, verplaatsen, werkhouding, sociale vaardigheden, lezen en schrijven, rekenen, oriëntatie op tijd, oriëntatie op mens en maatschappij, handvaardigheid, muziek en bewegingsonderwijs.