Visual

Medewerkers

Vakmanschap, meesters in gespecialiseerd onderwijs. Het is niet voor niets een van onze kernwaarden. De nauwe samenwerking tussen de collega’s van onderwijs, zorg en revalidatie zorgt dat we samen rond de leerling staan.

Professionele ruimte voor het onderwijsteam verbetert de resultaten van de organisatie. Ook leidt het tot tevredenheid en motivatie van medewerkers, is uit veel onderzoek gebleken. Leerlingen en hun ouders plukken hiervan de vruchten. De rol van leidinggevenden en directie is vooral voorwaardenscheppend. Het stafbureau ondersteunt in zaken als human resources, ICT, kwaliteit en veiligheid.

Management

Sectordirecteur:
Hester Hill-Veen: hhill@resonansonderwijs.nl

Afdelingsdirecteur so:
Ryanne Overmeire: rovermeire@wittevogel.nl

Afdelingsdirecteur vso:
Fleur Klaver: fklaver@wittevogel.nl

Zorgmanager kdc/so/vso Basalt:
Marjolijn van Werkhoven: m.vanwerkhoven@basaltrevalidatie.nl

Zorgmanager kdc Middin:
Wilma de Groot: w.de.groot@middin.nl

Leerlingenzorg

Intern begeleider:
Anne Bekking
Hilma v.d. Berg
Charlotte Gelauff

Zorgcoördinator so/vso:
Melissa van der Heijden

Leerkracht arbeidstoeleiding/stage:
Daniélla Gorissen

Revalidatiearts:
Nikie Siebers
Lies van Overbeeke
Esther Calame (Physician Assistant Kinderrevalidatie)

Vertrouwenspersonen intern:
Sanne Vogel
Elise van Nieuwpoort

Vertrouwenspersoon extern:
Renate Uddin

Medezeggenschapsraad

Oudergeleding:
Mariëlle vd Berg
Paul Doth
Paul Benner
Marenka Hokke

Personeelsgeleding:
Ellen Hilker
Paula Mourits
Danielle van Wensveen

GMR Resonans

De GMR bestaat uit een afvaardiging van de MR van alle scholen binnen Resonans. De actuele samenstelling van de GMR en meer informatie over de GMR vindt u op de website van Resonans Onderwijs.