Visual

Medewerkers

Vakmanschap, meesters in gespecialiseerd onderwijs. Het is niet voor niets een van onze kernwaarden. De nauwe samenwerking tussen de collega’s van onderwijs, zorg en revalidatie zorgt dat we samen rond de leerling staan.

Professionele ruimte voor het onderwijsteam verbetert de resultaten van de organisatie. Ook leidt het tot tevredenheid en motivatie van medewerkers, is uit veel onderzoek gebleken. Leerlingen en hun ouders plukken hiervan de vruchten. De rol van leidinggevenden en directie is vooral voorwaardenscheppend. Het stafbureau ondersteunt in zaken als human resources, ICT, kwaliteit en veiligheid.

Management

Sectordirecteur:
Vacature

Afdelingsdirecteur so:
Ryanne Overmeire: rovermeire@wittevogel.nl

Afdelingsdirecteur vso:
Fleur Klaver: fklaver@wittevogel.nl

Zorgmanager kdc/so/vso Basalt:
Marjolijn van Werkhoven: m.vanwerkhoven@basaltrevalidatie.nl

Zorgmanager kdc Middin:
Josca de Munnik: j.de.munnik@middin.nl

Leerlingenzorg

Intern begeleider:
Anne Bekking
Hilma v.d. Berg
Charlotte Gelauff

Zorgcoördinator so/vso:
Esther van der Meer
Thessa Moolenaar

Leerkracht arbeidstoeleiding/stage:
Daniélla Gorissen

Revalidatiearts:
Bianca Impelmans
Nikie Siebers

Vertrouwenspersoon intern:
Linda Leferink

Vertrouwenspersoon extern:
Renate Uddin

Medezeggenschapsraad

Oudergeleding:
Mariëlle vd Berg
Christien Dohmen
Paul Doth

Personeelsgeleding:
Ellen Hilker
Linda Leferink
Tom Trommel

GMR Resonans

Jan Harm Boiten (voorzitter)
Martijn Lasthuizen (vice-voorzitter)
Sharron Vaessen (secretaris)
Linda v.d.Meer
Tom Trommel
Esther Alblas
Tineke Vellekoop
Robert Wong
Fred Goemans
Kenneth Baidjoe
Vacature personeelsgeleding De Keerkring
Vacature oudergeleding Noordwijk