Visual

Lesprogramma

Het lesprogramma op het vso is gericht op ‘maximale zelfstandigheid en minimale afhankelijkheid’. Ieder talent telt en brengen we tot een optimaal mogelijke ontwikkeling.

Het doel is uw kind voor te bereiden op een toekomst waarin het zo goed en zelfstandig mogelijk functioneert op het gebied van wonen, arbeid/dagbesteding en vrijetijdsbesteding.

Activiteiten leerroute 1 en 2

In leerroute 1 en 2 blijven de doelen uit de leerlijnen gebaseerd op de Plancius leerlijnen het uitgangspunt. Door activiteiten als snoezelen, gym, koken, spelen, muziek en het werken in thema’s, werken we aan deze doelen.

Activiteiten leerroute 3 en 4

In leerroute 3 en 4 nemen de leerlijnen ‘oriëntatie op wonen en arbeid’ een belangrijke plaats in. In de instroomgroepen oefenen we de doelen via activiteiten als boodschappen doen, koken, zorgen voor het eigen lokaal, zorgen voor de was en koffie zetten.

Activiteiten uitstroomgroepen

In de uitstroomgroepen oefenen we de doelen tijdens praktijkochtenden, zoveel mogelijk in een arbeidsmatige situatie. Leerlingen leren hier onder andere maaltijden bereiden en serveren, of in het winkeltje limonade en kleine versnaperingen verkopen. Ook leren zij samenwerken en algemene gedragseisen die bij ‘de werkvloer’ horen.