Visual

Lesprogramma

Het lesprogramma op het vso is gericht op ‘maximale zelfstandigheid en minimale afhankelijkheid’.

Het doel is uw kind voor te bereiden op een toekomst waarin het zo goed en zelfstandig mogelijk functioneert op het gebied van wonen, arbeid/dagbesteding en vrijetijdsbesteding.

Activiteiten leerroute 1 en 2

In leerroute 1 en 2 blijven de doelen uit de leerlijnen gebaseerd op de Plancius leerlijnen het uitgangspunt. Door activiteiten als snoezelen, gym, koken, spelen, muziek en het werken in thema’s, werken we aan deze doelen.

Activiteiten leerroute 3 en 4

In leerroute 3 en 4 nemen de leerlijnen ‘oriëntatie op wonen en arbeid’ een belangrijke plaats in. Met de jongere leerlingen oefenen we de doelen via activiteiten als boodschappen doen, koken, zorgen voor het eigen lokaal, zorgen voor de was en koffie zetten. Met de oudere leerlingen oefenen we de doelen tijdens praktijkochtenden, zoveel mogelijk in een arbeidsmatige situatie. Leerlingen leren hier onder andere maaltijden bereiden en serveren, of in het winkeltje limonade en kleine versnaperingen verkopen. Ook leren zij samenwerken en algemene gedragseisen die bij ‘de werkvloer’ horen.

Portfolio en diploma vso-dagbesteding

Alle leerlingen bouwen een portfolio op. Hierin zitten foto’s en/of werkstukken waarmee uw kind kan laten zien wat het geleerd of ervaren heeft. Het vullen van het portfolio gebeurt door het jaar heen door de leerkrachten en onderwijsbegeleiders. Op het vso vullen de leerlingen in de leerroute 3-4 groepen samen met de groepsleiding het portfolio. Zij laten mede door certificaten en formulieren zien wat ze kunnen. Het portfolio op het vso maakt de doorgemaakte ontwikkeling van de leerling zichtbaar, het maakt inzichtelijk wat de leerling op het vso geleerd heeft, wat zijn of haar talenten en voorkeuren zijn. Het portfolio is hiermee de basis voor het ontvangen van een vso-diploma dagbesteding, dat alle leerlingen krijgen bij het verlaten van het vso. Tijdens een feestelijke afsluiting van het schooljaar wordt in aanwezigheid van ouders/verzorgers het portfolio gepresenteerd en het diploma dagbesteding uitgereikt. Onder Documenten vindt u het reglement (streefeisen) voor het ‘diploma vso uitstroomprofiel dagbesteding’.