Visual

Advies over communicatie

Het ondersteunde communicatie ofwel OC-team ondersteunt ouders en medewerkers als zij een vraag hebben over ondersteunde communicatie.

Ondersteunde Communicatie is een verzamelnaam voor verschillende manieren van communiceren. Niet alle kinderen op het kdc De Witte Vogel kunnen goed praten of horen. Daarom zijn er verschillende slimme methodes en hulpmiddelen ontwikkeld om de communicatie van kinderen met een communicatieve beperking te ondersteunen.

Mogelijkheden tot communiceren

Het OC-team geeft advies over de communicatieve mogelijkheden van het kind en zijn omgeving. Ook geeft het advies over gebruiksmogelijkheden van ondersteunende communicatiemiddelen.

Voorbeelden zijn:

  • ‘Mijn dochtertje spreekt nauwelijks en het lukt haar niet om op een andere manier iets duidelijk te maken. Hoe helpen we haar verder?’
  • ‘Is ons kind toe aan een hulpmiddel? Zo ja, welk? Hoe kunnen we dit realiseren? Hoe bereiden we ons kind en zijn omgeving voor op het gebruik ervan?’

Het OC-team richt zich op kinderen met een meervoudige handicap en volwassenen met een aangeboren meervoudige handicap. Het is mogelijk een kind aan te melden die op De Witte Vogel in behandeling is. Het OC-team helpt echter ook andere kinderen of volwassenen. Het OC-team bestaat uit een gespecialiseerde logopedist en ergotherapeut.

Aanmelden kan via de behandelend logopedist of ergotherapeut van uw kind of belt u naar (070) 388 88 50. Dan kan de receptioniste u doorverwijzen.