Visual

Bewegingsonderwijs / Zwemmen

De vakleerkrachten bewegingsonderwijs verzorgen sport- en bewegingsactiviteiten voor onze leerlingen. Hoofddoel is plezier krijgen en behouden in bewegen.

We willen de leerlingen positieve bewegingservaringen op laten doen. We werken aan de wettelijk vastgestelde kerndoelen bewegingsonderwijs van het so en het zml. Gedurende het jaar organiseren we soms extra sportlessen en sportdagen.

Sportkleding

Het is de bedoeling dat leerlingen tijdens de sportlessen, indien mogelijk, een gymshirt, broekje en gymschoenen dragen. Ouders/verzorgers dienen een handdoek en washand mee te geven, zodat de leerlingen zich kunnen opfrissen.  Ook deodorant is gewenst, maar geen spray in verband met leerlingen met astmatische aandoeningen. Aan het eind van de week geven we de gymspullen mee naar huis om te wassen.

Zwemmen

Een onderdeel van ons onderwijsaanbod is zwemmen. Een aantal dagdelen maken wij gebruik van het zwembad bij Basalt revalidatie en op maandagochtend zwemmen we in zwembad Escamphof. Wij streven ernaar om zoveel mogelijk leerlingen op het so te laten zwemmen. Het kan ook zijn dat zwemmen onderdeel is van het onderwijs- en/of revalidatieprogramma. Dan zijn therapeuten betrokken bij het zwemmen.

Zwemkleding

Ouders / verzorgers dienen hun kind zwemkleding, een handdoek en indien nodig een zwemluier (bijvoorbeeld van het merk Swimmates) mee te geven naar school. Na het zwemmen geven we de zwemkleding en handdoek mee naar huis om te wassen.

Extra handen

Om het zwemmen voor zoveel mogelijk leerlingen mogelijk te maken, is er behoefte aan extra handen. Wij maken dan ook dankbaar gebruik van vrijwilligers hierbij. Kunt u een steentje bijdragen, neemt u dan contact op met school.