Visual

Leerroutes

In alle leerroutes werkt groepsleiding aan het realiseren van de kerndoelen voor het speciaal onderwijs.

Doelen en leerlijnen

Deze kerndoelen hebben wij concreet gemaakt in onze leerlijnen, gebaseerd op:

  • ZML-leerlijnen: voor onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen (gemaakt door de CED-groep in Rotterdam);
  • Plancius leerlijnen: voor leerlingen met ernstig meervoudige beperkingen (EMB). Deze leerlijnen hebben hun naam te danken aan ‘Plancius’, een kaartenmaker in de 17e eeuw. Hij maakte duidelijk dat je de beste route moet zoeken als je een bepaald doel wilt bereiken. Dat doen we door binnen ons onderwijs steeds kleine stapjes te nemen en samen te werken met alle disciplines binnen de school.

Leerroute 1 en 2

In leerroute 1 en 2 vso blijven de doelen uit de Plancius leerlijnen het uitgangspunt. Door activiteiten als snoezelen, gym, koken, spelen, muziek en het werken in thema’s, werken we aan deze doelen.

Leerroute 1

Uitstroombestemming: Dagbesteding met belevingsgerichte activiteiten.
Streefniveaus:
Einde so: niveau 1 van leerlijnen De Witte Vogel.
Einde vso: niveau 2 van leerlijnen De Witte Vogel.

Leerroute 2

Uitstroombestemming: Activiteitgerichte dagbesteding (activiteiten gericht op eigen ontwikkeling, oefening en behoud van vaardigheden).
Streefniveaus:
Einde so: niveau 3 van leerlijnen De Witte Vogel.
Einde vso: niveau 6 van leerlijnen De Witte Vogel.

Leerroute 3 en 4

In leerroute 3 en 4 vso nemen de leerlijnen ‘oriëntatie op wonen en arbeid’ een belangrijke plaats in. Met de jongere leerlingen oefenen we de doelen via activiteiten als boodschappen doen, koken, zorgen voor het eigen lokaal, zorgen voor de was en koffie zetten. Met de oudere leerlingen oefenen we de doelen tijdens praktijkochtenden, zoveel mogelijk in een arbeidsmatige situatie. Leerlingen leren hier onder andere maaltijden bereiden en serveren, of in het winkeltje limonade en kleine versnaperingen verkopen. Ook leren zij samenwerken en algemene gedragseisen die bij ‘de werkvloer’ horen.

Leerroute 3

Uitstroombestemming: Arbeidsmatige dagbesteding (werk en taken gericht op productie/resultaat, met beperkte vereisten en werkdruk en zonder ‘afrekening’).
Streefniveaus:
Einde so: niveau 8 van leerlijnen De Witte Vogel.
Einde vso: niveau 11 van leerlijnen De Witte Vogel.

Leerroute 4

Uitstroombestemming: Arbeidsmatige dagbesteding (eisend) of beschut werken.
Streefniveaus:
Einde so: niveau 11 van leerlijnen De Witte Vogel.
Einde vso: niveau 14 van leerlijnen De Witte Vogel.

Het onderwijs is in alle leerroutes zo praktisch mogelijk en altijd gericht op vaardigheden die kinderen in hun leven nodig hebben.

Een uitgebreide beschrijving van de werkwijze en het aanbod in de verschillende leerroutes op De Witte Vogel leest u in dit document.