Visual

Uitstroomlocaties

De meeste leerlingen van De Witte Vogel stromen uit naar een locatie waar dagbesteding wordt aangeboden. Soms stromen leerlingen uit naar werkervaringsplaatsen, begeleide arbeid of betaalde arbeid. Hieronder vindt u de locaties waar de leerlingen van De Witte Vogel over het algemeen naar uitstromen. Mocht u meer informatie willen krijgen over de mogelijke uitstroomlocaties voor uw kind, neem dan contact op met de intern begeleider.