Visual

Uitstroomlocaties

Uitstroomlocaties zijn de bestemmingen, waar leerlingen van De Witte Vogel naar toe gaan na hun schooltijd. Zij stromen vaak uit naar een locatie waar dagbesteding wordt aangeboden. Soms stromen leerlingen uit naar werkervaringsplaatsen, begeleide arbeid of betaalde arbeid. Het is net wat past bij hun mogelijkheden.

In het menu hiernaast vindt u de locaties waar de leerlingen van De Witte Vogel over het algemeen naar uitstromen.

Leren voor de toekomst

Uitstroomlocaties zijn bedrijven en instellingen met wie De Vogel samenwerkt om leerlingen een betekenisvolle toekomst te bieden. Dat kan gaan om activiteitencentra of arbeidsmatige dagbesteding en soms ook begeleide arbeid of beschut werk. Leerlingen leren bijvoorbeeld huishoudelijke klusjes te doen, gaan bakken of koken of artistiek aan de slag.

Maximale zelfstandigheid

Ons onderwijs brengt onze leerlingen kennis, houding en vaardigheden bij die aansluiten op hun mogelijkheden en talenten. Daardoor ontwikkelen leerlingen op De Witte Vogel zich naar maximale zelfstandigheid. Uiteraard binnen hun mogelijkheden, maar voor iedere leerling is er perspectief!

Betekenisvolle plek

Het onderwijs op De Witte Vogel draagt bij aan het opbouwen van sociale en maatschappelijke competenties waarmee onze leerlingen een betekenisvolle plek innemen in onze veelzijdige samenleving.